PRAVIDLA SOUTĚŽE

Městská část Praha 12 ve spolupráci s Veronikou Dostálovou pořádájí amatérskou filmovou soutěž Antifetfest pro 2. stupeň základních škol, střední školy, gymnázia a odborná učiliště se sídlem na území Prahy 12. Soutěž bude probíhat od 1. prosince 2006 do 30. června 2007.


Tématem je obrazový snímek s protidrogovým námětem natočený videokamerou, digitálním fotoaparátem atd. v celkové délce do třiceti minut na libovolný obrazový formát: VHS, DVD, CD, MPEG, AVI apod.


Do soutěže se může zapojit jen fyzická osoba, tedy každý žák nebo student výše uvedených škol, a pouze jednou prací.


Účastníkem soutěže se stane poté, co si obstará přihlášku ve své škole nebo na webových stránkách (www.antifetfest.cz). Soutěžní snímek v obálce označené heslem „soutěž Antifetfest“ a s řádně vyplněnou přihláškou je třeba odevzdat nejpozději do 12. dubna 2007 v podatelně Úřadu městské části Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 – Modřany.


Nejlepší obrazové snímky vybrané pořadatelem postoupí do veřejného finále a odborná porota vybere tři nejlepší snímky, jejich autoři získají věcné ceny. (Drobnou věcnou cenu obdrží každý účastník soutěže.) Finálové promítání se uskuteční koncem června 2007 v sále Modřanského biografu, jeho součástí bude soutěž o Cenu diváků, přesný termín bude stanoven dodatečně. Průběžné informace najdete na www.antifetfest.cz.


Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku závislosti zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.


O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel.


Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu.design & hosting ANAFRA s.r.o. © 2002 - 2007