Zde si můžete stáhnout přihlášku a řádně vyplněnou ji společně se snímkem odevzdejte nejpozději do 12. 4. 2007 v podatelně Úřadu městské části Praha 12, Písková 830/25, 143 12, Praha 4 – Modřany. Obálku označte heslem „soutěž – Antifetfest“ .

design & hosting ANAFRA s.r.o. © 2002 - 2007